Dr hab. Adam Szymański

dr Adam SzymańskiKey areas of expertise:

European Integration: European Union Enlargement, Turkish Integration into European Union, European Enlargement Strategy
Polish and Austrian European Policy
Internal and Foreign Policy of Turkey

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.