Editorial Recommendations

The article should be sent in .doc format or .docx for address epolitikon@oapuw.pl.

 

Text layout:

1. Full name of the Author

2. Language: English or Polish

3. Title: both in Polish and English, centered, bolded

4. Abstract: both in Polish and English (max 600 characters)

5. Keywords: 5

6. Body text: Calibri font, 13, adjusted

7. Format: all files should be submitted as MS Word documents (MS Word version 2007 or later), standard
setting

8. Paragraph: first line – indented 1.25 cm, 1.5 line spacing

9. Reference: footnotes at the bottom of the page, adjusted, font 10,
according to the formula:

¹ J. Baszkiewicz, Powszechna historia ustrojów państwowych, Warszawa 2002,p. 67.

Ibidem, p. 73.

¹ M. Cichosz, Transformacja demokratyczna – przyczyny, przebieg i efekty
procesu. [in:] A. Antoszewski (ed.), Systemy polityczne Europy Środkowo-
Wschodniej, Wrocław 2006, p. 52.

¹J. Baszkiewicz, Powszechna historia…, p. 155.

¹ T. Kowalski, Formy i przesłanki obecności kapitału zagranicznego w mediach
drukowanych, ,,Zeszyty Prasoznawcze” 1998, No. 1-2, p. 37.

¹ M. Górak, Cyfrowa prasa: chwilowa moda czy przyszłość,
http://internetstandard.pl/artykuły/45301.html, 6.12.2004.

10. Bibliography

11. Details about the Author: affiliation of each Author, academic degree (at the end
of the article)

12. Size: from a 0,6 to 1 publishing  sheet

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.